Nieuwe site online vanaf 18 februari 2013!

Binnenkort verschijnt hier een uitgebreide interactieve website die zich geheel richt op het beoordelen van de door gemeenten vastgestelde WOZ-waarden en op advisering bij bezwaar- en beroepsprocedures.

Wij adviseren eigenaren en gebruikers van:

- Woningen, in alle categoriën

- Courante niet-woningen, zoals winkels, kantoren, bedrijfspanden en industriële objecten

- Incourante objecten, zoals scholen, sportverenigingen en zorgcentra

- Agrarische objecten en landgoederen

- In aanbouw zijnde objecten en ongebouwde percelen

Bij een eerste screening zal met u worden gekeken of bij het vaststellen van de waarde in vergelijking met de referentiepanden voldoende rekening is gehouden met waardedrukkende factoren, zoals de onderhoudstoestand, ligging en het afwerkingsniveau.

Bij courante niet-woningen wordt specifiek gekeken naar de gehanteerde kapitalisatiefactor, die veelal veel te hoog blijkt te zijn. Met name het sterk toegenomen leegstandsrisico en de verleende incentives op de huurprijs komen vaak onvoldoende in de waarde tot uitdrukking.

Binnenkort verschijnt hier een reactieformulier. Totdat deze gereed is ontvangen wij uw reactie graag via info@wozclaim.nl .

Onze advisering is vrijwel altijd gratis. Wij werken op nu cure no pay basis en bespreken de haalbaarheid van een bezwaar- en beroepsprocedure vooraf met u.

WOZ-gegevens vallen onder de belastingwetgeving en worden strikt vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden beschikbaar gesteld.